Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÓI FELTÉTELEK

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a https://www.csaphaz.hu internet címen elérhető, kézműves sörök értékesítésével kapcsolatos tevékenységre irányuló webáruház (a továbbiakban: Webáruház) Üzemeltetője, a BeerTapHouse Kft. mint termékeket értékesítő gazdasági társaság  (a továbbiakban: Szolgáltató) és az általa értékesített termékeket megvásárló 18. életévét betöltött fogyasztó (a továbbiakban: Felhasználó) között létrejövő szerződés olyan általános szerződési feltételeit jelentik, amelyeket a Felhasználó a szolgáltatások igénybe vételével kifejezetten elfogad és magára nézve kötelezőnek ismer el, valamint amelyeket mind a Szolgáltató, mind a Felhasználó köteles figyelembe venni és megtartani a közöttük létrejött szerződéses jogviszony keretében.

 

1. A WEBÁRUHÁZ ÜZEMELTETŐJE

BeerTapHouse Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: BeerTapHouse Kft.

Cégjegyzékszám: 01 09 357896 - Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 27935792-2-43

Székhely: Magyarország, 1112 Budapest, Zsázsa u. 6

Üzleti tevékenység helye:

Magyarország, 1114 Budapest, Bartók Béla út 59.

(a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

 

Szolgáltató bankszámla adatai:

Számlavezető pénzintézet: Unicredit Bank Hungary Zrt.

Pénzforgalmi jelzőszám: 10918001-00000111-40780004

IBAN: HU91 1091 8001 0000 0111 4078 0004

SWIFT kód: BACXHUHB

 

Szolgáltató kereskedelmi tevékenységét nyilvántartásba vette:

Budapest Főváros XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Osztály

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Osztály

 

A webáruházban kizárólag 18. életévüket betöltött, nagykorú személyek adhatnak le megrendelést!

 

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Felhasználók az alábbi elérhetőségeken fordulhatnak Szolgáltató ügyfélszolgálatához:

Telefonon: +36 30 545 2620 – a hívás nem emelt díjas!

Elérhető keddtől szombatig 12.00 órától 20.00 óráig.

E-mail-ben: info@csaphaz.hu 

 

Üzenet: a webhely „Kapcsolat” menüpontja alatt elérhető üzenetküldési lehetőség.

Az ilyen úton érkező e-mail-ekre a Szolgáltató az érkezéstől számított 2 munkanapon belül válaszol.

 

3. A MAGYAR JOG KIKÖTÉSE

A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely) üzemeltető Szolgáltató Magyarországról nyújtja szolgáltatását, a szolgáltatás Magyarországra irányul. A szolgáltatás nyújtására, Szolgáltatóra, valamint a Felhasználókra e szerződés keretein belül a magyar jog alkalmazandó, különös tekintettel

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról,

 • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiakban: Ptk.),

 • a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényre,

 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényre,

 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre,

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre,

 • a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletre,

 • és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényre.

 

Jelen általános szerződési és felhasználói feltételekben (a továbbiakban: szerződési feltételek vagy ÁSZF) említett időpontok, időintervallum megjelölések a közép európai idő szerint értendők.

 

A jelen szerződési feltételekben említett munkanapok, munkaszüneti- és ünnepnapok alatt a magyar munkanapokat, munkaszüneti- és ünnepnapokat kell érteni.

 

4. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÓI FELTÉTELEK HATÁLYA ÉS ALANYAI

Jelen szerződési feltételek a webhelyen elérhető szolgáltatásokra, a webhely felhasználására, a webhelyen működő webáruházban megrendelhető termékek adásvételére vonatkoznak.

 

A szerződés felei:

A fent azonosított Szolgáltató, mint a webhely üzemeltetője és a termékek eladója.

 

Felhasználó, mint a webáruházból terméket megrendelő vásárló, valamint a webhely weboldalait meglátogató személy. Felhasználó lehet minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, ideértve a külföldi jogalanyokat is, amennyiben az itt megfogalmazott szerződési feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen szerződési feltételek keretében kötendő szerződést cselekvőképtelen személy, vagy korlátozottan cselekvőképes személy a Ptk. szabályai szerint kötheti meg.

 

A szerződési feltételek a webhelyen történő elhelyezéstől hatályos, és határozatlan időre szól.

 

A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal, a Felhasználó a webhely megnyitását követően felugró „ELMÚLTAM 18 ÉVES, BELÉPEK” gombra kattintva nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

 

5. A TÁVOLLÉVŐK KÖZÖTTI, ELEKTRONIKUS ÚTON KÖTÖTT SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS

A webáruházban megrendelhető termékek lényeges tulajdonságairól Felhasználó a megrendelést megelőzően a webáruház termékek tulajdonságait leíró oldalain tájékozódhat.

A szerződéskötés nyelve magyar.

A webhelyen leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.

Szolgáltató a megrendelés megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül köteles visszaigazolni. Ha a visszaigazolás nem érkezik meg Felhasználóhoz 48 órán belül, akkor Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

A megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt Szolgáltató nem iktatja, és a későbbiekben nem lesz írásban hozzáférhető.

Szolgáltató magatartási kódexnek nem vetette alá magát, így az nem áll rendelkezésre nála.

Felhasználó a megrendelés elküldése előtt a megrendelés lépései során tájékoztatást kap az aktuális fuvarozási díjakról és esetleges fuvarozási korlátozásokról, valamint a lehetséges fizetési módokról.

A szerződési feltételeket és a jogszerű tájékoztatáshoz szükséges dokumentumokat Felhasználó a megrendelésének e-mail útján történő visszaigazolása során csatolt dokumentumként megkapja, a megrendelésének beérkezésekor aktuális tartalommal. Ezen felül a szerződési feltételek és tájékoztatók az aktuális állapotukban mindig elérhetők a webhelyen.

 

6. A VÉTELÁR MEGHATÁROZÁSA

A termékek aktuális árairól Felhasználó a termékek tulajdonságait bemutató oldalain tájékozódhat.

A termékeknél feltüntetett vételárak bruttó fogyasztói árak, mindig forintban (HUF) értendők.

Az árak a szállítási költséget nem tartalmazzák.

Szolgáltató csomagolási költséget nem számít fel.

A megrendelések visszaigazolásában mindig a ténylegesen fizetendő fogyasztói ár és az esetleges egyéb költségek is teljes, fizetendő összegükben szerepelnek.

A webáruház weboldalain látható termékek árai változtatásának jogát Szolgáltató fenntartja. Az árváltozás a már megrendelt termékek árát nem befolyásolja.

Amennyiben hibás ár szerepel a webáruházban, vagy a megrendelés visszajelzésben – különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra – akkor Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni. Szolgáltató a hibás áron történt megrendelést követően felajánlja a Felhasználó számára a termék valós áron történő értékesítését. Amennyiben Felhasználó ezt nem fogadja el, jogosult elállni a megrendelésétől.

 

7. A MEGRENDELÉS LEADÁSÁNAK MÓDJA ÉS LÉPÉSEI, A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A termék kiválasztása a „Rendelés” menüpont alatt.

Felhasználó a webáruház termékeinek adatait és lényeges tulajdonságait a „Rendelés” vagy az „Aktuális sörsoraink” menüpontok oldalain ismerheti meg.

A megrendelni kívánt termék adatlapjára kattintva a mennyiség kijelölésével, majd a „Hozzáadom a rendelésemhez” gombra kattintva virtuális kosárba helyezheti a terméket a Felhasználó.

Amennyiben Felhasználó több terméket kíván megrendelni, a fentiek szerint eljárva több terméket helyezhet a kosárba.

Ha a megrendelés előtt a termékkel kapcsolatban kérdés merülne fel, Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll Felhasználó rendelkezésére (elérhetőségek: fentebb az "Ügyfélszolgálat" cím alatt).

 

A megrendelés leadása és visszaigazolása, a szerződés létrejötte

Felhasználó a megrendelését online, a webáruházban adhatja le, az alábbiak szerint. A megrendelés leadásának nem feltétele a regisztráció.

 

Felhasználó a termékek kiválasztása és kosárba helyezése után a weboldal jobb oldalán megtekintheti a kosár tartalmát. Felhasználónak ugyanitt lehetősége van a kiválasztott termékek darabszámát jelölő szám átírásával a kívánt darabszámon módosítani, illetve az „-” (mínusz) jelet ábrázoló ikonra kattintással a kosárból ki is veheti az adatott terméket.

 

Felhasználó ugyanitt tudja kiválasztani a szállítás módot, mely lehet személyes átvétel vagy házhozszállítás.

 

Szolgáltató házhozszállítást csak meghatározott napokon és azon belül jellemzően 3 órás időintervallumban vállal. Felhasználónak lehetősége van ezen időpontokon belül egy preferált időpontot meghatározni. Szolgáltató a kiszállítás szervezésénél ezt figyelembe veszi, de az időpontot garantáni nem tudja. A kiszállítás várható időpontjáról Felhasználót a szállítás napján, legkésőbb érkezés előtt fél órával telefonon tájékoztatja.

 

Ezt követően a „Rendelés most” gombra kattintással Felhasználó eldöntheti, hogy regisztráció után vagy vendégként adatainak megadásával kívánja a megrendelést folytatni. A megrendeléshez szükséges adatok: név, számlázási, illetve szállítási cím, e-mail cím és telefonszám. Felhasználó ezen az oldalon tudja még módosítani a szállítási módot.

Szolgáltató kiszállítást csak a meghatározott és ezen aloldalon látható térképen pontosan megjelölt szállítási területekre biztosít. Amennyiben Felhasználó egyéb címre kíván házhozszállítással élni, ezt Szolgáltatóval telefonon vagy e-mailen egyeztetheti, a rendszer erre nem ad lehetőséget. Szolgáltató egyéni elbírálás alapján vállalhatja a kiszállítást egyéb területekre.

 

Ezt követően a „Folytatás” gombra kattintással Felhasználó ellenőrizheti a megrendelés adatait, majd a „Rendelés véglegesítése” gombbal véglegesítheti megrendelését.

 

Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

A hiányos vagy nyilvánvalóan hibás adatok bevitelekor a megrendelés folyamatában figyelmeztető üzenet jelenik meg.

Visszatérő Felhasználó – amennyiben korábban adatait az oldalon mentette - a személyes adatait a megrendelés folyamatában a megrendelésre vonatkozóan módosíthatja.

A kosár tartalma, megrendelés adatai, paraméterei bármikor ellenőrizhetők, változtathatók, vagy akár törölhetők a megrendelés elküldéséig, a megrendelés folyamatában fentiek szerint megjelenő oldalakon az adatok módosításával, újabb bevitelével az ÁSZF jelen fejezetének eddigi pontjaiban írtak szerint.

 

Felhasználó a megrendelés fenti adatainak ellenőrzését és az esetleges adatbeviteli hibák javítását követően, a jelen ÁSZF elfogadására vonatkozó nyilatkozat bejelölésével és a „Megrendelés elküldése” feliratú gombra kattintással adhatja le érvényesen megrendelését.

 

Szolgáltató a megrendelés beérkezését követően azt automatikus e-mail útján haladéktalanul visszaigazolja Felhasználónak, az általa on-line megrendelése során megadott e-mail címére. A visszaigazolás tartalmazza a Felhasználó által fizetendő összes költséget. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A visszaigazolás akkor tekintendő a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik (tehát az e-mail fiókjába történő beérkezéssel). A megrendelés itt írt visszaigazolásával még nem jön létre a termék megvásárlására vonatkozó szerződés, ez a visszaigazolás Szolgáltató részéről még nem számít a megrendelés elfogadásának.

 

A megrendelések feldolgozása minden nyitvatartási napon a közép európai idő szerint 12.00 órától 20.00 óráig történik. Amennyiben a megrendelés a fenti időintervallumon kívül érkezik Szolgáltatóhoz, azt a beérkezést követő első feldolgozási időszak kezdetén – előre fizetés esetén a fizetendő összeg Szolgáltató bankszámlájára érkezésének időpontját követő első feldolgozási időszak kezdetén – kell Szolgáltatóhoz érkezettnek tekinteni és attól az időponttól számított 24 órán belül kerül feldolgozásra.

 

A megrendelés feldolgozása megkezdését követően Szolgáltató – megrendelés elfogadása esetén – e-mail útján tájékoztatja Felhasználót a megrendelés elfogadásáról. A termék megvásárlására vonatkozó szerződés a Szolgáltató erről szóló e-mail üzenetének Felhasználóhoz történő megérkezésével jön létre.

 

Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét a megrendelés beérkezésére vonatkozó visszaigazolás és a megrendelés elfogadására vonatkozó visszaigazolás tartalmának ellenőrzésére. Ha bármelyik visszaigazolás tartalma a megrendelés tartalmától eltér, és az eltérést a megrendelő Felhasználó a visszaigazolás kézhezvételét követő 24 órán belül nem kifogásolja, illetve, ha a visszaigazolás kézhezvételét követően fizetést teljesít, akkor a szerződésre a visszaigazolás tartalma az irányadó. Az eltérő tartalmú visszaigazolás Szolgáltató felé történő jelzését követően Szolgáltató a jelzést megvizsgálja, indokolt esetben korrigálja a megrendelést.

 

Ha Felhasználó a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatainak törlését kéri, vagy azok ilyen célú felhasználása ellen tiltakozik, abban az esetben Szolgáltató nyilatkoztatja a megrendeléstől való elállási szándékáról.

 

8. A MEGRENDELÉS UTÓLAGOS KORRIGÁLÁSA

Amennyiben Felhasználó változtatni szeretne a már leadott megrendelésén, vagy helytelen adatokat adott meg, azt mielőbb jeleznie kell az ügyfélszolgálati elérhetőségeken. Fontos, hogy ezt haladéktalanul tegye meg, hogy a teljesítés megkezdése előtt Szolgáltató korrigálhassa a megrendelést.

 

A megrendelés korrigálása esetén Szolgáltató a megrendelésről új visszaigazolást küld a módosított tartalommal, melynek értelmében a módosításnak megfelelően jön létre, illetve – a már korábban elfogadott hibás megrendelés esetén – módosul a vásárlásra vonatkozó szerződés.

 

9. FIZETÉSI FELTÉTELEK

Lehetséges fizetési módok:

Banki átutalással történő előre fizetés:

Amennyiben Felhasználó előzetesen jelezte átutalásos fizetési igényét, úgy Szolgáltató az átutaláshoz szükséges adatokról külön tájékoztatást küld emailen.  

Amennyiben Szolgáltató a már kifizetett megrendelést a saját érdekkörében felmerült oknál fogva mégsem tudja teljesíteni, az akadály felmerüléstől számított 14 napon belül a Felhasználó részére a teljes vételárat és a szállítási díjat visszatéríti.

Online bankkártyával történő előre fizetés:

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.”

Fizetés helyszínen:

Üzletben történő átvétel esetén utólag is van lehetőség fizetni, bankkártyával vagy készpénzben.

10. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

Teljesítési és szállítási határidő

A megrendelt terméket Szolgáltató a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolásban szereplő határidőn belül szállíttatja ki a Felhasználó által a megrendelés során megadott szállítási címre.

A megrendelés feldolgozása legfeljebb 2 munkanapot vesz igénybe, ezt követően kerül átadásra a megrendelt termék a fuvarozónak.

Amennyiben Szolgáltató nem tudja teljesíteni a fentiek szerinti határidőn belül a megrendelést, akkor a teljesítési akadály beállásáról annak felmerülését követően haladéktalanul értesíti Felhasználót.

 

A szállítás díja

A kiszállítás díjának a Felhasználó által fizetendő bruttó összegét a megrendelés elküldésének folyamata során ismerheti meg Felhasználó.

 

A termék átvétele

Amennyiben Felhasználó az általa megrendelt terméket indok nélkül nem veszi át az előre egyeztetett szállítás időpontjában – ideértve azt is, mikor Felhasználó a Fuvarozó kézbesítésre irányuló többszöri kísérlete ellenére sem elérhető, így meghiúsul a kézbesítés és Felhasználó előre fizette a megrendelt termék vételárát, a termék romlandó jellegére való tekintettel a vételár nem kerül visszatérítésre.

 

A megrendelt termék(ek) mennyiségét, épségét és szükséges dokumentumok (számla, használati útmutató) meglétét még a kézbesítés helyén és idején, az átvételkor ellenőrzi a Felhasználó, az esetleges kárt, hiányt, egyéb eltérést még akkor jelzi Fuvarozó felé. Amennyiben a Felhasználó kézbesítéskor bármilyen sérülést, eltérést tapasztal a kézbesített terméken, Fuvarozó a Felhasználó kérésére köteles tételesen átadni az árut és erről, valamint a terméken tapasztalt eltérésekről, sérülésekről a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. A szállítás közben a termékben keletkezett károkért elsősorban a Fuvarozót terheli a felelősség, ugyanakkor a Felhasználó felé a termék Felhasználó részére történő átadásának időpontjáig Szolgáltató viseli az ezzel kapcsolatos kockázatot. Az átvételkor elvégzendő ellenőrzés Felhasználó általi elmulasztása ugyanakkor nem befolyásolja Felhasználó szavatossági jogait és az indokolás nélküli elállási jogát sem, azokat a 12. pontban írtak szerint ez esetben is ugyanúgy gyakorolhatja.

 

11. HIBÁS TELJESÍTÉS, SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS, ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI JOG

Hibás teljesítés

Szolgáltató hibásan teljesít, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

 

Nem teljesít hibásan Szolgáltató, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

 

Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő egy hónapon belül a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a Szolgáltatót terheli.

 

Kellékszavatosság

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy a szerződéstől is elállhat.

 

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

 

Fogyasztónak minősülő Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. (Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.) Ugyanakkor Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

 

Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén a teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

A jellegüknél fogva rövidebb szavatossági idővel rendelkező termékek esetében a fenti jogosultságok a terméken jelölt szavatossági határidőig élnek.

 

Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó – választása szerint – a fentebb írt kellékszavatossági jogát, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Felhasználó termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

 

A gyártó illetve a Szolgáltató kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy

 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak illetve a Szolgáltatónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

A jellegüknél fogva rövidebb szavatossági idővel rendelkező termékek esetében a fenti jogosultságok a terméken jelölt szavatossági határidőig élnek.

 

Kötelező jótállás

Szolgáltató nem forgalmaz jogszabály által elrendelt kötelező jótállás alá eső terméket, továbbá önként sem vállal jótállást.

 

Elállási jog

Fogyasztónak minősülő Felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Az elállási határidő

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;

b) több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi;

c) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi;

d) valamint a), b), és c) pontok esetében Felhasználó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

 

Ha Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni Szolgáltató elérhetőségeinek egyikére. Az elállási nyilatkozat bármilyen módon megtehető, akár szóban akár írásban.

Felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi írásbeli elállási nyilatkozatát, vagy a határidő utolsó napján szóban bejelenti azt. Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát az itt írtaknak megfelelő módon és határidőben gyakorolta.

 

Az elállási jog gyakorlását nem zárja ki a felbontott csomagolás és a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használat.

 

A termék visszaküldésének megszervezése és a visszaküldés költsége Felhasználót terheli. Az áru visszajuttatása történhet személyesen is, az ügyfélszolgálattal történő előzetes időpont egyeztetés után.

 

Az elállás elfogadása és az áru visszavétele után az elszámolás megtörténik, legfeljebb az elállás elfogadásától számított 14 napon belül. Elállás esetén Szolgáltató az elállással érintett termék vételárát és a kiszállítás költségét is köteles visszatéríteni Felhasználó részére.

 

Felhasználó nem gyakorolhatja elállási jogát:

 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza,

 • olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor.

 

Az elállás joghatásai

Ha Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának beérkezésétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a termék Felhasználóhoz történő fuvarozásának költségét is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Felhasználó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, és e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

Felhasználó köteles Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának beérkezésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Felhasználó viseli.

 

Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

12. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

A Szolgáltatót jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Szabadon dönt a Felhasználó megrendelésének elfogadásáról vagy visszautasításáról. A Szolgáltató kizárja felelősségét az ebből eredő károkért.

 

Szolgáltató nem garantálja, hogy a termék megfelel a Felhasználó által tervezett bármilyen felhasználási célra. A termékek leírásában és útmutatóiban írtak irányadók a felhasználást illetően, de a konkrét felhasználási körülményekből adódó eltérések miatt a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

 

Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a webhely rosszhiszemű felhasználásából vagy az internetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek. Szolgáltató nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek, megrendelések Szolgáltatón kívül eső okból történő megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében Szolgáltatót nem terheli felelősség.

 

Szolgáltató a webhely felhasználásának lehetőségét bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti az egyes Felhasználók számára, vagy az összes Felhasználóra nézve a webhely üzemeltetésének befejezésével. Ez esetben a már érvényesen leadott megrendeléseket és a Felhasználó egyéb kérelmeit teljesíti, más esetleges következményekért azonban nem felel.

 

A webhelyen megjelenített termékek és szolgáltatások képei eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Szolgáltató nem felelős a termékismertetők rajta kívül álló okok miatt, így a gyártó vagy a beszállító miatt szükségessé váló előzetes bejelentés nélküli esetleges változtatásából adódó eltérésekért.

 

Szolgáltató a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, az ezekből adódó károkért való felelősségét kizárja.

 

A webhelyen található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll Szolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket Szolgáltató törli vagy módosítja. Az ilyen link használatával megjelenített vagy letöltött tartalmakkal kapcsolatban Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

 

13. ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM

A Szolgáltató által folytatott adatkezelésről az "Adatkezelési tájékoztató" című dokumentum ad tájékoztatást.

 

14. SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződési feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa.

Az egyes megrendelések alapján létrejövő szerződésekre mindig az adott megrendelés végleges – szerződést létrehozó – visszaigazolásához csatolt szerződési feltételek vonatkoznak.

 

15. IRÁNYADÓ JOG, JOGVITÁK

Felek kijelentik, hogy jelen szerződési feltételekből eredő jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve járnak el.

 

A szerződő felek kölcsönösen együttműködnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket peren kívül, tárgyalásos úton a legrövidebb idő alatt és a legkevesebb költséggel rendezzék. Amennyiben ez nem vezet eredményre, Felhasználó a Szolgáltató székhelye szerinti bíróságon, a Budai Központi Kerületi Bíróságon is megindíthatja a pert.

 

Jelen szerződési feltételekben nem rendezett kérdések tekintetében a következő magyar jogszabályok rendelkezési irányadók:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február
   28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról,

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

 • a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,

 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,

 • és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,

 • és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,

 • a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletre.

 

16. PANASZ, JOGÉRVÉNYESÍTÉS, SZOLGÁLTATÓ FELETTI FELÜGYELET

Felhasználó a termékkel, vagy a Szolgáltató tevékenységével, vagy a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, az áru minőségére vonatkozó panaszávtal levélben, telefonon és elektronikus levélben teheti meg az alábbi elérhetőségeken:

BeerTapHouse Kft.

Cím: Magyarország, 1112 Budapest, Zsázsa u. 6.

Telefonszám: +36 70 521 1099

E-mail cím: info@csaphaz.hu

 

A Szolgáltató a Felhasználó termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszára, az előzőekben megjelölt elérhetőségeken történt bejelentést követő legkésőbb 30 napon belül írásban, érdemben válaszol, jogérvényesítés lehetősége esetén megjelölve a jogérvényesítés lehetséges helyét, módját valamint az arra nyitva álló határidőket.

 

A Szolgáltató a szóban közölt panaszt lehetőség szerint azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja, feltéve, hogy a panasz jellege ezt megengedi. Amennyiben a panaszs azonnali kivizsgálására nincs lehetőség, illetve a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet a Szolgáltató a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, amelynek egy másolati példányát a Felhsználónak érdemi válaszával együtt a bejelentéstől számított legkésőbb harminc napon belül írásban megküldi.

 

A Szolgáltatató a panasz bejelentést, az arra adott írásbeli válaszát (jegyzőkönyvet) 5 évig köteles megőrizni.

 

A Felhasználó a forgalmazott  termékekkel vagy a Szolgáltató   tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait és  panaszait az előzőekben megadott közvetlen elérhetőségeken, hétköznapokon 12.00-20.00 óra között jelenthetheti be.

 

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek:

Amennyiben a Szolgáltató álláspontja a Felhasználó számára nem elfogadható a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésre:

 

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál, 
- Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

 

Panasztétel a Szolgáltató székhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatóságnál:

Felhasználó panaszával a magyarországi lakóhelye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A területileg illetékes járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a http://jarasinfo.gov.hu oldalon.

 

A Szolgáltató székhelye szerinti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály

Cím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.

Postacím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.

Telefon: +36 1 450 2598

E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

Webhely:http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/fogyasztovedelmi-foosztaly-2017

 

Békéltető Testület eljárásának kezdeményezése:

Az eljárásra a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.

A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A Felhasználó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás székhelye alapítja meg.

A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a http://www..bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek oldalon.

 

Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefon: +36 1 488 2186

Fax: +36 1 488 2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Webhely: http://bekeltet.hu

 

Online vitarendezési platform:

Az Európai Bizottság  által létrehozott honlap, amelyen keresztül a felhasználóknak az amennyiben az Európai Unióban élnek lehetőségük van arra, az interneten vásárolt termékre, szolgáltatásra vonatkozó jgvitáikat ezen keresztül rendezzék. Ha a felhasználó  panaszt kíván tenni a webáruházból vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem kíván bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezést. .

Az online vitarendezési platform elérhetősége

Webhely: https://webgate.ec.europa.eu/odr

Az online vitarendezési platformról és használatáról, a vitarendezés módjáról további információkat a fenti link használatával elérhető webhelyen talál.

 

Bírósági eljárás kezdeményezése

Jelen ÁSZF értelmezésére és teljesítésére Magyarország jogszabályai alkalmazandók. Az ÁSZF-el kapcsolatos valamennyi vita eldöntésére a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező illetékes rendes magyar bíróságok jogosultak.

 

Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségeit a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az adatkezelésről szóló 2011. évi CXII. tv. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webhely: http://www.naih.hu/

 

A bírósági út választása esetén a per - az érintett Felhasználó választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

 

2020. 09. 24.

 
Az oldal tetejére